Marketingové, obchodní služby a služby medializace určené široké veřejnosti, organizacím, umělcům a podnikatelům, kteří mají zájem na pozitivním vývoji České republiky.

Marketingové a obchodní služby 

Jste organizace, podnikatel, umělec, který má zajímavý projekt/produkt, ale téměř nikdo o něm a o Vás neví? Potřebujete poradit s marketingovou strategií, připravit a realizovat marketingový či obchodní plán?  

Jedním z nedávných klientů byla například iniciativa Svobodu médiím!, Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Platformu tvoří řada profesních a občanských organizací a osobností, které si dali za cíl společnými silami prosadit změny zákonů, které posílí svobodu médií. Spolupracovali jsme se zástupci Klubu zaměstnavatelů, dále na 26. ročníku historického festivalu Bitva Libušín, se zástupci Hnutí DUHA na projektu za dobrý zákon pro NP Šumava, s Koalicí STOP HF upozorňující na nebezpečí metody hydraulického štěpení břidlic, na projektu „Pro zachování alejí a stromů“ proti plánovanému kácení zdravých stromů podél řeky Orlice v Hradci Králové atp. 

Medializace kauz občanů

Jste občan, kterému se děje bezpráví? Není možné řešit Vaši kauzu pouze právní cestou? Služby tzv. „mediálního ombudsmana“ jsou určeny těm, kteří cítí bezpráví a kterým může pomoci cílená medializace případu. Cítíte-li potřebu, kontaktujte mne. Pomůžu Vám s provedením, nasměrováním, poradím, formuluji podle Vaší individuální potřeby.