PR služby a služby medializace určené široké veřejnosti, organizacím a podnikatelům, kteří mají zájem na pozitivním vývoji České republiky.

Public relations služby

Jste asociace, nadace či jiná instituce, která potřebuje medializovat veřejnou kauzu a aktivizovat české občany? Nebo jste organizace či podnikatel, který má zajímavý projekt/produkt, ale téměř nikdo o něm či o Vás neví? Prostřednictvím PR můžete informovat a efektivně komunikovat se svojí cílovou skupinou, aktivizovat českou veřejnost, vyvolat veřejný dialog atp.

Jedním ze současných klientů je například iniciativa Svobodu médiím!, Platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Tvoří ji řada profesních a občanských organizací a osobností, které si dali za cíl společnými silami prosadit změny zákonů, které posílí svobodu médií. V nedávné době jsme spolupracovali na projektech zejména na ochranu přírody a lidských práv v ČR. Mezi ně patřily například: projekt Hnutí DUHA za dobrý zákon pro NP Šumava, Koalice STOP HF upozorňující na nebezpečí metody hydraulického štěpení břidlic, projekt „Pro zachování alejí a stromů“ proti plánovanému kácení zdravých stromů podél řeky Orlice v Hradci Králové ze strany podniku Povodí Labe, nedovolené kácení stromů Správy železniční dopravní cesty atd. Komplexní PR služby byly poskytovány v posledních letech zejména mezinárodním společnostem Aastra, Autodesk, Infor, Regus atd.

Medializace kauz občanů

Jste občan, kterému se děje bezpráví? Není možné řešit Vaši kauzu pouze právní cestou? Služby tzv. „mediálního ombudsmana“ jsou určeny těm, kteří cítí bezpráví a kterým může pomoci cílená medializace případu. Cítíte-li potřebu, kontaktujte mne. Pomůžu Vám s provedením, nasměrováním, poradím, formuluji podle Vaší individuální potřeby.